Inscriere in clasa pregatitoare 2024-2025

ÎNSCRIEREA COPIILOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR – 2024 – 2025

LICEUL TEORETIC „ALEXANDRU MOCIONI” CIACOVA

Circumscripția : Liceul Teoretic „Alexandru Mocioni” Ciacova

Număr de clase și locuri aprobate de ISJ Timiș :

  1. Liceul Teoretic „Alexandru Mocioni Ciacova”: 2 clase, 44 locuri
  2. Școala Primară Macedonia : 0,25 clase, 5 locuri
  3. Școala Primară Obad : 0,25 clase, 4 locuri
  4. Școala Primară Petroman : 0,50 clase, 8 locuri

Organizarea în unitățile de învățământ preșcolar a întâlnirilor pentru informarea părinților – 27.03.2024, ora 13:00 – la sediul Grădiniţelor.

În data de 05.04.2024, se va desfăşura activitatea – ZIUA PORȚILOR DESCHISE la Liceul Teoretic „Alexandru Mocioni” Ciacova şi la şcolile primare arondate.

CE COPII POT FI ÎNSCRIȘI ÎN CLASA PREGĂTITOARE?

⇒ Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2024, inclusiv

⇒ Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2024 –  în baza recomandării pentru înscrierea în învățământul primar*, eliberată de unitățile de învățământ de nivel preșcolar sau, dacă nu au frecventat grădinița**, în baza evaluării Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională/Centrului Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE/CMBRAE), după caz.

28 martie – 10 aprilie 2024 –  Evaluarea dezvoltarii copiilor care implinesc 6 ani in perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2024 si eliberarea recomandarii pentru inscrierea in invatamantul primar

Pentru copiii care au frecventat gradinita:

● inregistrarea cererilor transmise/depuse la unitatile de invatamant cu nivel prescolar pentru obtinerea recomandarii de inscriere in clasa pregatitoare;

● eliberarea/transmiterea catre parinte de catre unitatea de invatamant cu nivel prescolar a recomandarii de inscriere in clasa pregatitoare sau in grupa mare, dupa caz;

Pentru copiii care nu au frecventat gradinita sau au revenit din strainatate:

● inregistrarea de catre CJRAE/CMBRAE a cererilor de evaluare, depuse/transmise de parinti pentru copiii care indeplinesc criteriile prevazute la art. 7 alin. (1) din Metodologia de inscriere a copiilor in invatamantul primar)

● planificarea de catre CJRAE/CMBRAE a organizarii evaluarii; afisarea si comunicarea programarii pentru participarea la evaluare;

● desfasurarea evaluarii copiilor de catre CJRAE/CMBRAE;

● eliberarea/transmiterea catre parinte de catre CJRAE/CMBRAE a recomandarii de inscriere in clasa pregatitoare sau in grupa mare, dupa caz;

● solutionarea, de catre Comisia judeteana/ a municipiului Bucuresti de inscriere a copiilor in invatamantul primar, (Comisia judeteana/a municipiului Bucuresti), a situatiilor exceptionale care necesita amanarea inscrierii in invatamantul primar.

LA CE UNITATE DE ÎNVĂŢĂMÂNT POATE FI ÎNSCRIS UN COPIL?
Părintele poate opta:
1. pentru înscrierea la şcoala de circumscripţie: în această situaţie, copilul este automat înscris, în baza validării cererii de înscriere;
2. pentru o unitate de învăţământ, alta decât şcoala de circumscripţie: în această situaţie, copilul este înscris în limita locurilor libere şi, dacă este cazul, pe baza criteriilor generale şi, ulterior, a criteriilor specifice de departajare.
Notă: Părintele poate solicita, prin bifarea în cererea-tip de înscriere, ca locul la şcoala de circumscripţie să fie rezervat pentru eventualitatea în care copilul nu este înscris la unitatea de învăţământ pentru care părintele a făcut opţiunea, din lipsă de locuri libere

UNDE VOR AVEA LOC ÎNSCRIERILE?
La unitatea de învăţământ la care părintele doreşte înscrierea copilului.
Cererile-tip de înscriere pot fi completate şi validate direct la unitatea de învăţământ la care părintele doreşte înscrierea copilului.
Cererile-tip de înscriere pot fi completate şi online pe site-ul dedicat, dar după completarea acestora, părinții trebuie să meargă la unitatea de învăţământ pentru care doresc înscrierea copilului în vederea validării cererii.

CARE SUNT ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE?
Cerere-tip de înscriere (tip) – disponibilă în momentul începerii procesului de înscriere
Copie şi original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal; părinții divorțați depun la înscriere și hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului
Copie şi original – certificatul de naştere al copilului
Recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare (acolo unde este cazul).
Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale şi/sau specifice (acolo unde este cazul).

CARE ESTE CALENDARUL DE COMPLETARE/DEPUNERE A CERERILOR?

În perioada 11 aprilie – 14 mai 2024, părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali vor completa cererile-tip de înscriere online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor.

De asemenea, în aceeași perioadă vor fi depuse/transmise cererile-tip de înscriere la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, inclusiv a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare, după caz, respectiv a declarației pe propria răspundere și a documentelor necesare în copie simplă.

CÂND ȘI UNDE VOR FI AFIȘATE LISTA ELEVILOR ÎNSCRIȘI ȘI LISTA LOCURILOR LIBERE?

⇒ 29 mai (pentru prima etapă de înscriere): afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul fiecărui inspectorat școlar a candidaților înmatriculați și a numărului de locuri rămase libere

⇒ 21 iunie (pentru a doua etapă de înscriere): afișarea în fiecare unitate de învățământ a listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare.

ETAPA A DOUA DE ÎNSCRIERE

31 mai – 7 iunie 2024 –  Depunerea/transmiterea cererii-tip de inscriere la secretariatul unitatii de invatamant aflate pe prima pozitie dintre cele trei optiuni exprimate pentru etapa a doua de catre parintii copiilor care nu au fost cuprinsi in nicio unitate de invatamant in etapa anterioara sau care nu au participat la prima etapa.

Înscrierea copiilor se va face la Biblioteca liceului (Centrul de Documentare si Informare), de luni până vineri între orele 8:00-18:00.
Pentru programare va rugam folositi telefonul unitatii : 0256399316 / 0787406020 (tel/whatsapp).

Criterii specifice pentru înscrierea în învățământul primar:
– Copilul provine din grupele de preșcolari ai instituției, respectiv Gradinita cu Program Prelungit Ciacova și structurile arondate,
– Distanța faţă de şcoală a locului de muncă al părintelui / reprezentantului legal;
– Copilul este lăsat în grija bunicilor sau al unor rude care au domiciliul în circumscripţia şcolii,

Sălile de clasă în care vor funcționa clasele pregătitoare, atât la Liceul Teoretic Alexandru Mocioni Ciacova, cât și la structurile arondate, dispun de toate condițiile necesare desfășurării în condiții optime a procesului instructiv-educativ. Nu exista optiunea de organizare „Scoala dupa scoala”.

ALTE DOCUMENTE:

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.