Lista copiilor admişi după Etapa II – Înscriere grădiniţă

Modul de organizare a înscrierii (conform Ordinul ME 4018 din 15.03.2024):

(3) Criteriile generale de departajare care se aplică în situația prevăzută la alin. (1) pentru nivelul preșcolar sunt următoarele:

a) copilul are vârsta de 4 sau 5 ani împliniți la data de 1 septembrie;

b) domiciliul copilului/reședința/locul de muncă al unuia dintre părinți/al reprezentantului legal este situat în apropierea unității de învățământ unde părintele/reprezentantul legal depune cererea-tip de înscriere;

c) cel puțin unul dintre părinți/reprezentantul legal al copilului urmează o formă de învățământ la zi;

d) existența unui document care dovedește că beneficiază de tutelă sau de o măsură de protecție specială stabilită în condițiile Legii nr. 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

e) existența unui document care dovedește că este în grija unui singur părinte (familie monoparentală)/existența unui document care dovedește că părintele/reprezentantul legal al copilului are 3 sau mai mulți copii (familie numeroasă);

f) ambii părinți/părintele unic/reprezentantul legal ai/al copilului lucrează sau cel puțin unul dintre ei se încadrează în una dintre situațiile:

(i) pensionat în conformitate cu prevederile legale;

(ii) cu certificat de handicap;

(iii) șomer, în căutarea unui loc de muncă, cu documente doveditoare de la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă;

g) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului și/sau a certificatului de orientare școlară și profesională eliberat de CJRAE/CMBRAE;

h) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă, în anul școlar pentru care se face înscrierea.

(4) Unitățile de învățământ cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar cu program prelungit se adresează cu prioritate părinților care lucrează și, în acest sens, ambii părinți vor depune la dosarul de înscriere adeverințe de angajat.

(6) În cazul în care numărul cererilor de înscriere este mai mare decât numărul de locuri libere, repartizarea copiilor în învățământul antepreșcolar/preșcolar se face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii generale de departajare cumulate de către fiecare copil: se repartizează la început copiii care îndeplinesc cele mai multe dintre criteriile menționate la alin. (2) sau (3) și, apoi, în ordine, copiii care îndeplinesc patru, trei dintre criterii, două sau doar unul dintre criteriile menționate la alin. (2)/alin. (3).

(7) În caz de egalitate pe ultimele locuri, pentru copiii care îndeplinesc același număr de criterii generale de departajare se va lua în considerare ordinea criteriilor menționate la alin. (2)/alin. (3).


LTAM044 GPN CEBZA – MIJLOCIE NORMAL – ADMIS

LTAM045 GPP CIACOVA – MICA NORMAL – ADMIS

LTAM046 GPP CIACOVA – MICA NORMAL – ADMIS

LTAM047 GPP CIACOVA – MARE PRELUNGIT – ADMIS

LTAM048 GPP CIACOVA – MICA NORMAL – RESPINS

LTAM049 GPP CIACOVA – MICA NORMAL – ADMIS


Lista locurilor disponibile dupa Etapa a II-a de inscriere la gradinita:

GPN Cebza

 • Grupa Mica – 1 loc
 • Grupa Mijlocie – 1 loc
 • Grupa Mare – 0 locuri

GPN Macedonia

 • Grupa Mica – 1 loc
 • Grupa Mijlocie – 0 locuri
 • Grupa Mare – 0 locuri

GPN Obad

 • Grupa Mica – 5 locuri
 • Grupa Mijlocie – 0 locuri
 • Grupa Mare – 3 locuri

GPN Petroman

 • Grupa Mica – 0 locuri
 • Grupa Mijlocie – 0 locuri
 • Grupa Mare – 0 locuri

GPP Ciacova

 • Grupa Mica Program Normal – 8 locuri
 • Grupa Mijlocie Program Normal – 1 loc
 • Grupa Mare Program Normal – 0 locuri
 • Grupa Mica Program Prelungit – 0 locuri
 • Grupa Mijlocie Program Prelungit – 1 loc
 • Grupa Mare Program Prelungit – 2 locuri

Etapa de ajustari va avea loc in perioada 19-21 august 2024.

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.