COMISIA PENTRU DEZVOLTARE PERSONALĂ ŞI FORMARE CONTINUĂ

Responsabil : prof. COSTOIU ADRIANA

Membri:

prof. ENE ROXANA
inv. TRAUŞ VIOLETA OCTAVIA
educ. ALBU FLORENTINA
prof. MITULETU MIRCEA MIHAI