Cine suntem?

Suntem un liceu, din localitatea Ciacova, cu rezultate bune la examenele naționale. Suntem un colectiv dinamic, a cărui principală preocupare este dorința de mai bine, materializată prin munca dedicată idealurilor de performanță.

Suntem elevii, care știu ce vor de la viitor și se pregătesc pentru acest scop.

Suntem simbolul dăruirii profesionale, suntem noi, LICEUL TEORETIC „ALEXANDRU MOCIONI” CIACOVA.

Liceul Teoretic ,, Alexandru Mocioni” are urmatoarele structuri :

  • Structura cu clasele CP – III Macedonia,
  • Structura Grădinița cu Program Normal Macedonia,
  • Structura Grădinița cu  Program Normal Cebza,
  • Structura cu clasele CP – III Petroman,
  • Structura Grădinița cu Program Normal Petroman,
  • Structrua cu clasele CP – III Obad,
  • Strucutra Grădinița cu Program Normal Obad,
  • Structura Grădinița cu Program Prelungit Ciacova – Program Normal Ciacova.

MISIUNEA

Misiunea şcolii derivă din idealul educaţional de formare a personalităţii umane şi constă în asigurarea pregătirii optime a elevilor pentru învăţământul liceal şi şcoli profesionale, precum şi însuşirea de către elevi a sistemului valorilor culturale, morale şi etice, necesare unei raportări eficiente la cerinţele unei societăţi în permanentă schimbare.

Şcoala noastră garantează accesul la învaţătură, promovează identificarea şi dezvoltarea calităţilor şi aptitudinilor fiecărui elev pentru a fi capabil să-şi aleagă viitorul cel mai potrivit şi să se adapteze unei societăţi dinamice.

Școala noastră urmărește:

1. Satisfacerea nevoilor de cunoaștere ale fiecărui elev, pentru a se simți competent în a utiliza informația, pentru a fi deschis spre schimbare și învățare, spre a respecta valorile unei societăți democratice.

2. Creșterea eficienței și calității procesului de învățământ în vederea pregătirii unor elevi cu șanse reale în afirmarea și evoluția lor ulterioară, pe fondul unei societăți în continuă schimbare, selectivă, pe criteriul performanței.

3. Modernizarea amenajării și dotării școlii cu materiale și tehnologie modernă, la standarde europene, precum și crearea unui ambient școlar deosebit, stimulativ, care să asigure condițiile pentru o bună pregătire teoretică și practică, la formarea unei conduite civice în concordanță cu valorile morale europene.

4. Asigurarea unui climat de stimulare și motivare a dorinței cadrelor didactice de a se perfecționa continuu pentru a atinge adevărata măiestrie didactico-pedagogică.

VIZIUNEA

Ne propunem să devenim o scoala apreciată de către elevi, părinţi şi comunitatea locală pentru eficienţa activităţii instructiv-educative, pentru rezultate deosebite, asigurarea condiţiilor materiale necesare unui învăţământ de calitate, asigurarea egalităţii şanselor tuturor elevilor şi pentru ancorarea şcolii în comunitatea locală şi europeană.

Liceul Teoretic,, Alexandru Mocioni” Ciacova este un centru educativ comunitar care sprijină dezvoltarea intelectuală, morală și culturală a participanților la actul educațional: elevi, profesori și părinți.

Ne dorim ca Liceul Teoretic ,, Alexandru Mocioni” Ciacova, să fie un liceu modern, recunoscut în zonă prin  rezultatele la învățătură ale elevilor, integrat nevoilor sociale ale comunității, realizând pregătirea de astăzi pentru viitorul de mâine, la standarde europene.

DEVIZA ȘCOLII

„Omul nu poate deveni Om decât dacă este educat” – (John Amos Comenius.)