COMISIA PENTRU PROMOVAREA IMAGINII ŞCOLII ŞI COMPLETAREA PAGINII WEB

Responsabil: prof. dr. TRETA PETRIŞOR – DORIN 

Membri:

inf. PEIOVICI SLAGIAN
bibl. ing. MICU COSMIN ION
prof. DARVASI DIANA
prof. CIRDEIU SORITA